Slide1 Slide2
Lời dạy của HT Thích Quang Đạo về Ý Nghĩa Trụ Trì

Lời dạy của HT Thích Quang Đạo về Ý Nghĩa Trụ Trì

Thế nào gọi là Trụ trì. Định nghĩa Trụ trì có 3 nghĩa chính. Thứ nhất về phương diện Lý Tánh, thứ hai về phương diện Sự Tướng và thứ ba là về phương diện Tổ Chức. Tôi hy vọng Tăng Ni sinh cần phải hiểu rõ điều này để khi ra Trụ trì một ngôi chùa mình mới làm đúng với lời Phật dạy và lợi lạc quần sanh.

Xem tiếp...


 
Back to top