Slide1 Slide2
Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2060 - 2016 tại Chùa Bồ Đề

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2060 - 2016 tại Chùa Bồ Đề

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2060 - 2016 đã diễn ra trang nghiêm và long trọng tại Chùa Bồ Đề. Về tham dự có đông đảo Phật tử và Ban hộ tự chùa. Đại Lễ đã bắt đầu từ 8h30 sáng và kết thúc vào 4h chiều cùng ngày sau lễ cúng thí thực cô hồn.

Xem tiếp...


 
Back to top