Slide1 Slide2
Đầu năm tụng Kinh Di Lặc

Đầu năm tụng Kinh Di Lặc

Đó là bản kinh Lời tụng tôn kính Đức Phật Đương Lai do Hòa thượng Trí Quang viết vào năm 2000 và chỉnh sửa năm 2014.

Xem tiếp...


 
Back to top