Slide1 Slide2
Chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ-Nepal năm 2017

Chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ-Nepal năm 2017

Từ ngày 24/2 đến 8/3/2017 nhằm ngày 28/Giêng đến 11/2/Đinh Dậu, đoàn hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ - Nepal đã kết thúc tốt đẹp trong niềm hoan hỷ vô biên của chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử.

Xem tiếp...


 
Back to top